Skaitymai

Kruopynėlė ir Garšva

Pievos pakrašty, visai Daržo pasienyje, pražydo Garšva. Kas tik gyveno netoli jos ir matė šį stebuklą, plojo ir kaip kasmet dainavo apie baltąją karūną:
 
Garšvaužsidėjokarūną,
Arkasbaltesniodarbūna?
Garšvaužsidėjokarūną,
Arkasbaltesniodarbūna?
 
Jei Kruopynėlė būtų turėjusi nors vieną draugą vabaliuką, gal jai būtų pasakę šią naujieną, tačiau, kaip žinote, niekas su Kruopynėle draugauti nenorėjo, nes ji buvo maža, balta ir nemokėjo skraidyti.
Taigi naujieną Kruopynėlė sužinojo tik gerai įdienojus iš Varlionės. Jis atskubėjo iš užsienio, Didžiosios pelkės šalia miško. Nuolat gyvendamas drėgmėje, Varlionė ilgus metus sirgo reumatu. Grįžęs visada aplankydavo pražydusią Garšvą, kad atsigaivintų ir bent kiek apmalšintų gumburiuotus sąnarius varstantį skausmą.
Kruopynėlė buvo tokia maža, kad Varlionė jos nė nepastebėjo, šokinėdamas ir svajingai kvarkdamas:
– Garrrršva žydi, oi, Garrrršva žydi...
Mažoji vabalytė visai neįsižeidė nepastebėta ir nepasveikinta, tik čiupo keletą dailiai supakuotų siuntinėlių ir iškeliavo pas Garšvą.
Kelionė buvo ilga ir sunki. Reikėjo perlipti susivėlusią dilgėlę, aplenkti šalpusnius, kurių pavėsy galėjai persišaldyti, išsilenkti aštrialapių šunažolių ir motiejukų, pasisveikinti su rugiagėle, kraujažolėmis ir aguonomis, lipikais ir varpeliais, prasilenkti su dviem broliais kmynais – laimingu ir nuolat suirzusiu. Ką ir kalbėti apie skruzdėlyno rūmą su įtvirtinimais, – jį apeiti reikėjo didžiuliu ratu, mat bet kuri sutikta skruzdė galėjo čiupti Kruopynėlę ir nusitempti į giliųjų požemių nelaisvę.
Kruopynėlė kelyje užtruko ir visa suplukusi atskubėjo pas Garšvą tik vėlyvą popietę, saulei kaitinant visu smarkumu.
– Ak, – dūsavo Garšva, – kad kas nors žinotų, kaip karšta taip gražiai žydėti... Visai netekau jėgų... Ir kaip man nuo jūsų karsta galva... Ak!
Išgirdusi tokias kalbas, kailiniuota kamanė klausiamai dūgztelėjo, nedrąsiai apsuko ratą ir nuskrido puošnios vingiorykštės link.
 
 
Paskui pasirodė bitutė, tačiau ir ta nedrįso nutūpti ant vis labiau karstančios Garšvos.
Karūnuotoji gražuolė nė nesiteikė pasisveikinti su jos aplankyti atskubėjusiais Varlione, gretimame dilgėlyne gyvenančia Sraige ir ant ilgų kojų atstypsėjusio Šienpjovio. Dėl karalienės nemandagumo nusivylę svečiai jau buvo bepradedą šnabždėtis apie šios ypatingą, keistą ir neleistiną kartumą:
– Ji karti, visai karti...
– Kaip keista, juk taip neturi būti...
– Cha, – prunkštelėjo kairiąja akimi į Garšvą paslapčiomis žvilgteldama Sraigė.
Dėl šių pašnabždų tik dar labiau sutrikusi Garšva nepastebėjo ir Kruopynėlės, beje, kaip ir visi kiti. O vabalytė žengė prie karalienės, bilstelėjo į tuščiavidurį stiebą, pasikasė į jį sparną ir niekieno nepastebėta užbėgo į viršų.
Užsiropštusi ant žiedyno, vabalytė nudžiugo: „Kaip toli iš čia matyti!“ Ir garsiai pasakė:
– Kokia tu, Garšva, esi didelė ir graži.
– Kas čia? – suvirpo Garšva, stengdamasi įžiūrėti, kas kalba jai visai prie ausies. Tačiau net ir labai įsistebeilijusi tarp baltutėlių savo žiedų nepamatė už juos dar baltesnės Kruopynėlės.
– Kruopynėlė, – prisistatė viešnia ir nieko nelaukdama iš labai dailiai supakuotos dėžutės aplinkui pabėrė saldžių aukso miltų. Išauksintomis kojytėmis vabalytė sveikino kiekvieną meiliai prie jos linkstantį kuokelį.
Garšvos žiedai sukluso ir įkvėpė nuostabaus aromato. Šienpjovys ištiesė vieną iš aštuonių kojų, norėdamas sugauti bent smiltelę, Sraigė suskubo lįsti po Garšva tikėdamasi paauksuoti namo stogą, o Varlionė nebesidrovėdamas prispaudė savo sąnarius prie briaunoto Garšvos stiebo ir lapų, kuriais tekėjo karalienės ašaros.
 
Rima Malickaitė

 
Piešiniai Gintautės Giedrimaitės

Prenumeruok
Užsiprenumeruok – ir „Bitutė“ atskris tiesiai į tavo namus!
Prenumeratą  įsigyti galite išties paprastai – internetu arba nuėję į bet kurį Lietuvos pašto skyrių. O subūrusiems prenumeratorių komandą, dar pritaikysime ir nuolaidą!

Plačiau
Kontaktai

VšĮ Bitutės žurnalas"
Adresas: Pilies g. 8
LT-01123 Vilnius

Redakcija
Viršupio g. 5
LT-01215 Vilnius
Mob. tel. 8 615 37708
El. p. redakcija@bitute.lt

Naujienos
informacija ruošiama
Mūsų draugai
Naudinga

Kaip prenumeruoti?